Välkommen till PRF

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

Twitter

Annons Cinque Terre
Annons Cinque Terre

Dokument

Om PRF

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom:

- att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder
- att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde
- att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion

Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.

Associerat medlemskap kan sökas av den som utan att vara sjuksköterska vill deltaga i PRF:s verksamhet. Associerad medlem har rätt att fullt ut delta i riksföreningens verksamhet, söka stipendium samt motions- och yttranderätt på årsmöte. Dock inte rösträtt på årsmöte eller att inneha av årsmötet vald förtroendepost.

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) , vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964).

PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.

Styrelsen

Kontaktuppgifter

Nätverk för forskare

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har sedan 2009 ett nationellt nätverk av forskande sjuksköterskor inom området psykiatrisk omvårdnad. Ett huvudsakligt syfte med PRF:s Nationella forskarnätverk är att understödja ett kreativt och nära samarbete mellan klinisk omvårdnad och vetenskaplig kompetens. Avsikten är lyfta fram och stärka den kliniska omvårdnadens förankring i vårdforskning och evidensbaserad vård och bidra till att stärka kvaliteten i den praktiska omvårdnaden. Forskarnätverket fungerar som en resurs till Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor vid exempelvis framskrivning av remissvar, medverkan i nationella arbetsgrupper, workshops och hearings där särskild psykiatrisk omvårdnadskompetens behövs.

Nätverket har idag cirka fyrtio forskande specialistsjuksköterskor inom det psykiatriska omvårdnadsfältet varav flertalet är disputerade. Den kompetens som finns samlad hos såväl praktiskt verksamma sjuksköterskor som aktiva forskare inom psykiatrisk omvårdnad spelar en avgörande roll för att främja patienters hälsa inom psykiatrisk vård och närliggande områden. För medverkan i forskarnätverket krävs medlemskap i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor och aktivt pågående forskning inom psykiatrisk omvårdnad.

Ansökan till forskarnätverket sker via följande länk: Anmälan till forskarnätverket

Frågor besvaras av nätverkssamordnare Henrika Jormfeldt på henrika.jormfeldt@psykriks.se

Ladda ner forskarnätverkets medlemförteckningen: PRF:s Nationella forskarnätverk, medlemsförteckning 2016

Bli medlem i PRFOm medlemskap

Prenumeration på Psyche ingår vid medlemskap i PRF.

Medlem kan den bli som är sjuksköterska med anknytning till psykiatri genom utbildning eller yrkesverksamhet. Den som inte uppfyller detta krav är välkommen som associativ medlem.

Fyll i formuläret samt betala in 325 kr till bankgirot eller via Swish för att bli medlem!

För studerande och pensionärer är priset 200 kr/år.

Bankgiro: 5118-1592

Swish: 123 069 28 06

Ange namn och personnummer som meddelande vid betalningen.


Kontakta gärna Karl-Henrik Forsman, som är medlemsansvarig, vid frågor om medlemskap.

karl-henrik.forsman@psykriks.se

Konferens

PRF:s Årskonferens 2018

Datum: 12-13 april 2018
Plats: Halmstad
Tema: Psykiatrisk omvårdnad i klinisk praxis
Hemsida: www.prfkonferens.se

Till dig som är intresserad av att delta med en presentation på PRF:s årskonferens:

- Vill du presentera din forskning? Skicka då ett abstract innehållandes titel på presentationen, bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats samt namn på den/de som kommer att hålla i presentationen. Presentationen kan ske muntligt (15 minuters presentation samt 5 minuter för diskussion) eller med en poster. Det finns också möjlighet att göra ett gemensamt symposium om 60 minuter med flera presentationer kring liknande ämnen.

- Vill Du presentera ett kliniskt utvecklingsprojekt eller liknande? Skicka en kortare beskrivning av ert projekt med titel på presentationen, bakgrund till projektet, hur ni gick tillväga, vad resultatet blev samt viktiga slutsatser. Presentationen kan ske muntligt (15 minuters presentation samt 5 minuter för diskussion) eller med en poster.

Detta är en fantastisk möjlighet för er forskning eller er verksamhet att nå psykiatrisjuksköterskor från hela landet!

Maila till henrika.jormfeldt@psykriks.se, eller gå in på konferensens hemsida. Deadline för abstracts är 31 januari.

Kontakt

Hör gärna av dig till PRF med dina tankar, synpunkter och ideér!

Till:
styrelse@psykriks.se

Adress

PRF
c/o Henrika Jormfeldt
Broddared 809, 313 97 Simlångsdalen
Bankgiro: 5118-1592
Organisationsnummer: 812000-0693

Sociala medier