Välkommen till PRF

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

Twitter

Annons Cinque Terre
Annons Cinque Terre

Dokument

Om PRF

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor (PRF), Swedish Association of Psychiatric and Mental Health Nurses, är en yrkesorganisation för sjuksköterskor verksamma inom det psykiatriska vård- och omsorgsområdet.

PRF har att bevaka och främja den psykiatriska sjuksköterskans intressen genom:

- att medverka till utveckling av vård, behandling, social omsorg samt rehabilitering av personer med psykisk ohälsa och psykiatriska funktionshinder
- att främja forskning, utveckling och utbildning inom psykiatrisjuksköterskan funktionsområde
- att främja den psykiatriska sjuksköterskans yrkesfunktion

Vårt verksamhetsområde omfattar den psykiatriska hälso- och sjukvården samt närliggande områden. Varje sjuksköterska som arbetar eller har arbetat inom PRF:s verksamhetsområde eller har gemensam utbildningstillhörighet alternativt har samma yrkesfunktion kan bli medlem i riksföreningen.

Associerat medlemskap kan sökas av den som utan att vara sjuksköterska vill deltaga i PRF:s verksamhet. Associerad medlem har rätt att fullt ut delta i riksföreningens verksamhet, söka stipendium samt motions- och yttranderätt på årsmöte. Dock inte rösträtt på årsmöte eller att inneha av årsmötet vald förtroendepost.

Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF) , vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964).

PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.

Styrelsen

Kontaktuppgifter

Nätverk för forskare

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har sedan 2009 ett nationellt nätverk av forskande sjuksköterskor inom området psykiatrisk omvårdnad. Ett huvudsakligt syfte med PRF:s Nationella forskarnätverk är att understödja ett kreativt och nära samarbete mellan klinisk omvårdnad och vetenskaplig kompetens. Avsikten är lyfta fram och stärka den kliniska omvårdnadens förankring i vårdforskning och evidensbaserad vård och bidra till att stärka kvaliteten i den praktiska omvårdnaden. Forskarnätverket fungerar som en resurs till Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor vid exempelvis framskrivning av remissvar, medverkan i nationella arbetsgrupper, workshops och hearings där särskild psykiatrisk omvårdnadskompetens behövs.

Nätverket har idag cirka fyrtio forskande specialistsjuksköterskor inom det psykiatriska omvårdnadsfältet varav flertalet är disputerade. Den kompetens som finns samlad hos såväl praktiskt verksamma sjuksköterskor som aktiva forskare inom psykiatrisk omvårdnad spelar en avgörande roll för att främja patienters hälsa inom psykiatrisk vård och närliggande områden. För medverkan i forskarnätverket krävs medlemskap i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor och aktivt pågående forskning inom psykiatrisk omvårdnad.

Ansökan till forskarnätverket sker via följande länk: Anmälan till forskarnätverket

Frågor besvaras av nätverkssamordnare Henrika Jormfeldt på henrika.jormfeldt@psykriks.se

Bli medlem i PRF

Maila följande uppgifter (Personnummer, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefon, Email samt Övriga önskemål) till

medlem@psykriks.seOm medlemskap

Prenumeration på Psyche ingår vid medlemskap i PRF.

Medlem kan du bli som är sjuksköterska med anknytning till psykiatri genom utbildning eller yrkesverksamhet. Den som inte uppfyller detta krav är välkommen som associativ medlem.

Fyll i uppgifterna ovan och maila medlem@psykriks.se samt betala in 325 kr till bankgirot eller via Swish för att bli medlem!

För studerande och pensionärer är priset 200 kr/år.

Bankgiro: 5118-1592

Swish: 123 069 28 06

Ange namn och personnummer som meddelande vid betalningen.

Läs vår personuppgiftspolicy här


Vid frågor om medlemskap, maila gärna!.

medlem@psykriks.se

Konferens

Allt om PRF:s Årskonferens 2018 i Halmstad finns att hitta på www.prfkonferens.se


Save the date!

PRF Årskonferens 2019, Umeå, 11-12 april.

Kontakt

Hör gärna av dig till PRF med dina tankar, synpunkter och ideér!

Till:
styrelse@psykriks.se

Adress

PRF
c/o Henrika Jormfeldt
Broddared 809, 313 97 Simlångsdalen
Bankgiro: 5118-1592
Organisationsnummer: 812000-0693

Sociala medier